ข่าวกิจกรรม

รับนิเทศ กำกับ ติดตาม คปสอ.เสลภูมิ รอบที่ 2 /2566 จาก สสจ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย นายคมกริช แสงสุรินทร์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และ คณะ ให้การต้อนรับ ดร.นพ. สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางพัชรา ชมภูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ที่ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติราชการสาธารณสุข คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) เสลภูมิ รอบที่ 2 /2566 ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5