ข่าวกิจกรรม

รับมอบเครื่องฟอกไต

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องฟอกไต ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5 ซึ่งโรงพยาบาลได้รับความเมตตาจากสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด + สีลม +สระปทุม และพระเทพวชิรวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด คุณยายละมุล อาจสมรรถ หจก.โรงสีข้าวทรัยพ์เสรี หจก.ทองทวีปิโตรเลียมเสลภูมิ ร้านเอี่ยมศิริการเกษตร กองทุนไตโรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมสมทบทุนบริจาคเครื่องฟอกไต จำนวน 8 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลเสลภูมิ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในการนี้ นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ นายคมกริช แสงสุรินทร์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะผู้บริจาคในครั้งนี้
ภาพ / ข่าว : สำนักเลขาฯ และประชาสัมพันธ์