ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลเสลภูมิ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ปี 2566 เพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นางชนิษฐ์นาฎ จุรีมาศ หัวหน้าพยาบาล ได้นำทีมพยาบาล จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลสากล 2023 : Our Nurses. Our Future ‘’ พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดบอร์ดเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล การบริจาคโลหิตการแสดงพลังของการให้ภายใต้ชื่อ “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ตลอดจนการบริจาคอวัยวะตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 21 พฤษภาคม 2566”
ภาพ / ข่าว : นางวารี โฆษิต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ