ข่าวกิจกรรม

โครงการการป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ แก่บุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ การป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจถึงการใช้รังสีทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์และลดอันตรายอันเกิดจากรังสีแก่ผู้ใช้หรือผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ดียิ่งขึ้น
ข้อมูล / ภาพ : สำนักเลขาฯและประชาสัมพันธ์