ข่าวกิจกรรม

วัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ วันอสม.แห่งชาติอำเภอเสลภูมิ ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โดยมีนายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิเป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ที่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น ช่วยให้ประเทศชาติค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็น โดยได้ทำหน้าที่ในการ “แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน และดำรงเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยความวิริยะอุตสาหะ ” กิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น .อสม.ต้นแบบสุขภาพ .อสม.ในดวงใจประชาชน โดยมี อสม.เสลภูมิ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ข่าว : สำนักฯเลขา และประชาสัมพันธ์
ขอบคุณภาพจาก คุณ อุษณีย์ พิมพิลา