ข่าวกิจกรรม

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนาแซง

วัน 23 มีนาคม 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ออกให้บริการประชาชน ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ร่วมกับโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนนาแซง (นาแซงราษฎร์บำรุง) ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมออกหน่วยครั้งนี้ประกอบด้วย สมาชิก พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเสลภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน อสม. ครู นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการจัดบริการทางการแพทย์ นางสุชาดา ทีฆายุพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นายคมกริช แสงสุรินทร์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ นำทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม การแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีน บริการฉีดวัคซีนโควิด19 และได้ติดตาม เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง/ผู้พิการ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด