ข่าวกิจกรรม

ประชุมวิชาการ ภาวะทางสูติกรรม ร่วมบริการโดย รพ.แม่ข่าย และลูกข่าย เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานในการประชุมวิชาการ ภาวะทางสูติกรรม ร่วมบริการโดย รพ.แม่ข่าย และลูกข่าย เพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5 โดยได้รับเกียรติจาก พญ.ภัทราวดี จันทร์เจริญ สูติแพทย์ พญ.กิตติยา จันทะปิดตา สูติแพทย์ และ พญ.อัจฉรา พลหาญ สูติแพทย์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ครั้งนี้ แก่ รพ.แม่ข่ายและลูกข่าย จากรพ.อาจสามารถ รพ.ธวัชบุรี รพ.ทุ่งเขาหลวง และ รพ. เสลภูมิ จำนวนกว่า 60 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการของสถานบริการสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับให้ได้มาตรฐานอนามัยและเด็ก ,เพื่อลดการตายของมารดาจากการตั้งครรภ์ การคลอดและหลังคลอด และจัดระบบการส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ และ High Risk Pregnancy ทุกรายได้รับการดูแลโดยสูติแพทย์ แพทย์
ภาพ / ข่าว : สำนักฯเลขา และประชาสัมพันธ์