ข่าวบุคลากร รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานทันตกรรม
2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์