ข่าวกิจกรรม

การอบรมโครงการพัฒนาพลังจิต อสม.ภูมิใจ 101 ในการสร้างภูมิคุ้มกันอารมณ์ด้วยสมาธิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 8

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาพลังจิต อสม.ภูมิใจ 101 ในการสร้างภูมิคุ้มกันอารมณ์ด้วยสมาธิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 รุ่นที่ 8 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี นายคมกริช แสงสุรินทร์ สสอ.เสลภูมิ นายพงษ์สันต์ ฮามวงศ์ หน.กลุ่มงาน สสม.และ
ปฐมภูมิ ผู้รับผิดชอบงาน สสม.และปฐมภูมิ รพ./สสอ. เครื่อข่ายสุขภาพอำเภอเสลภูมิ วิทยากรสถาบันพลังจิตตานุภาพ 270
รพ.ร้อยเอ็ด/277 มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับการอบรม
และมีกลุ่มเป้าหมายอสม.และเครือข่ายสุขภาพ จำนวน 100 คน
ขอขอบคุณภาพ จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด