ข่าวกิจกรรม

ซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ 65

วันที่ 28 กันยายน 2565 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน และนิติเวช รพ .เสลภูมิ ทำการซ้อมแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ และหน่วยกู้ภัยตำบลต่างๆในเขตอำเภอเสลภูมิ
ภาพ : นายทวี แสนสนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
บรรณาธิการ : นางภัควิภา พลเยี่ยม นักประชาสัมพันธ์