ข่าวกิจกรรม

รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุข และหน่วยงานดีเด่น

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นพ.อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ เปไสล เข้ารับใบประกาศเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูที่ได้นำเสนอผลงานการคัดเลิอกคนดีศรีสาธารณสุข และหน่วยงานดีเด่น ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด