ข่าวกิจกรรม

พิธีเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก รวมทั้งคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเสลภูมิโดยการนำของ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นพระราชสักการะ อำเภอเสลภูมิจึงได้จัดพิธีนี้ขึ้น โดยใน เวลา 07.30 น.เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และเวลา 09.00 น.เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล