ข่าวกิจกรรม

แพทย์ดีเด่น แพทยสภา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประสบศรี (สถาปิตานนท์)อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา พร้อมคณะอนุกรรมการสรรหาแพทย์ดีเด่นฯ เข้ามอบรางวัลแพทย์ดีเด่นแพทยสภาวาระ 2558-2560 แก่ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ตามมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 5 /2559 วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
โดยมีนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ รักษาราชการนายอำเภอเสลภูมิ พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และบุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้งผู้มีอุปการคุณ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้