ข่าวกิจกรรม

ถวายหอระฆังวัดเหนือเสลภูมิ

วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.ที่วัดเหนือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงและเปิดแพรคลุมป้าย หอระฆัง “ตระกูลรุ่งอุทัยศิริ สวนกุหลาบรุ่น 90 ศิริราชรุ่น 87” หอระฆังนี้ สร้างขึ้นจากศรัทธาของ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิพร้อมครอบครัว ศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่น 90 ศิษย์เก่าศิริราช รุ่น 87 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ และประชาชนทั้งชาวอำเภอเสลภูมิ และประชาชนทั่วไป โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จากการทำบุญทอดกฐินเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 กว่า 1 ล้านบาท