ข่าวกิจกรรม

30 ปีที่ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ชาวเสลภูมิ

วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ โดยการนำของนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนายอานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการบำนาญอำเภอเสลภูมิ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ และประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในโอกาสที่ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนชาวอำเภอเสลภูมิ ครบ 30 ปี
ในโอกาสเดียวกัน พระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมญาติคณะลูกหลาน คุณพ่อสุภี-คุณแม่นารี ศรีสุระ ร่วมทำบุญสมทบกองทุนตึกพิเศษสงฆ์มณเฑียร เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท