ข่าวกิจกรรม

ตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยนายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ และทีมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเสลภูมิ ลงพื้นที่ประเมินโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งที่ลงพื้นที่มีมาตรการอย่างเข้มงวด และมีความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน
ภาพ : นางยุพดี ยิ่งคำแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ข่าว : นางภัควิภา พลเยี่ยม นักประชาสัมพันธ์