ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย

วันที่ 7 เมษายน 2564 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ ชั้น 5
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และ ประชาชนเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆ เริ่มตั้งแต่การปลูกกัญชาจนถึงขั้นตอนการทำเป็นยาจ่ายให้กับผู้ป่วย และประชาชนสามารถมารับบริการอย่างทั่วถึง และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในเขตพื้นที่ให้บริการให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดดยมีผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน