ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหาร รพ.เสลภูมิรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย มหาวชิรมงกุฎ ,นางปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย และนางชนิษฐ์นาฎ จุรีมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
โดยนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายอันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมี นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน