ข่าวกิจกรรม

ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ รพ.เสลภูมิ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเยี่ยมตามโครงการพัฒนาระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IPC)และการบริหารจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR) ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้โรงพยาบาลในพื้นที่มีระบบป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและมีการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน และจากสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมรับผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญ / โรคติดต่อร้ายแรง และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ