หน้าแรก กิจกรรมเด่น การให้บริการ ประชาสัมพันธ์ ระเบียบ คำสั่ง จัดซื้อจัดจ้าง
เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
กิจกรรมเด่น
ประชาสัมพันธ์
การให้บริการ
จัดซื้อ จัดจ้าง
ระเบียบ คำสั่ง
รายงานการประชุมประจำเดือน ควป.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศราคากลาง
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารกลุ่มงานเภสัชกรรม
  เอกสารประกาศ งานบริหารเวชภัณฑ์
  สาระสุขภาพ
  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
  ยาสมุนไพร
  เอกสารงานปฐมภูมิ
ผู้มีอุปการคุณ
  ผู้บริจาคทรัพย์
  ผู้บริจาคครุภัณฑ์
สื่อสุขศึกษา ประชาสัมพันธ์
  สื่อแผ่นพับ
  สื่อวีดิทัศน์
  สื่อโปสเตอร์
  จุลสาร
  แจ้งข่าวเตือนภัย
คลัง KM
คลิปบรรยาย ผอ.
คลิปวิดีโอทั่วไป
ระบบ E-Comfort
  ระบบประชุม คก. CUP
  ระบบเยี่ยมผู้ป่วยหลังคลอด
  รายการบิลอนุมัติจ่าย
  ระบบเบิกยา,เวชภัณฑ์ ออนไลท์
  ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพ nemo
  รายงานสรุปการให้บริการในหน่วยบริการ nemo
ข้อมูลสารสนเทศ (MIS)
  20 อันดับโรค OPD
  20 อันดับโรค IPD
  จำนวนผู้มารับบริการ OPD
  จำนวนผู้มารับบริการ IPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิOPD
  ผู้มารับบริการจำแนกตามสิทธิณIPD
เบอร์โทรศัพท์
Download เอกสาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริจาคทรัพย์
 
 
14/06/2561 10:36:31
นางวารุณีย์ บุญชาโด
นางวารุณีย์ บุญชาโด สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 50,000 บาท      
14/06/2561 10:34:06
ร้านวัฒนศักดิ์
ร้านวัฒนศักดิ์
สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 70,000 บาท
     
14/06/2561 10:33:17
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มูลค่า 500,000 บาท
     
14/06/2561 10:32:36
นายชาญณรงค์ เทียมนภา
นายชาญณรงค์ เทียมนภา
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 100,000 บาท
     
14/06/2561 10:31:10
เจ้าปู่หอคำบ้านขว้างน้อย
เจ้าปู่หอคำบ้านขว้างน้อย
โดย คุณพ่อพรชัย –คุณแม่สังวาลย์ เลอเกียรติวรกุล
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท
     
14/06/2561 10:30:23
คุณอายุวัฒน์ สมทรัพย์
คุณอายุวัฒน์ สมทรัพย์ พร้อมครอบครัว
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท
     
14/06/2561 10:29:44
คุณสุนันทา อาจสมรรถ
คุณสุนันทา อาจสมรรถ พร้อมลูกหลานร้านลี้ง้วนเชียง
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท
     
14/06/2561 10:27:56
คุณสุพินดา ศรีมา
คุณสุพินดา ศรีมา พร้อมครอบครัวและน.ส.สำรวย สมทรัพย์
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท
     
14/06/2561 10:25:52
คุณยายละมุล อาจสมรรถ
คุณยายละมุล อาจสมรรถ พร้อมลูกหลานร้านกิจไทย
สนับสนุนตกแต่งห้องพิเศษและครุภัณฑ์ทางการแพทย์
มูลค่า 140,000 บาท

     
14/06/2561 10:24:29
คุณแม่ไซงิ้ม แซ่อึ้ง
คุณแม่ไซงิ้ม แซ่อึ้ง –พันเอกสุริศร์ วีระนิติพงศ์ และบุตรหลาน 2,400,000 บาท
(ธุรกิจ โรงสีสมหมาย)      
1 | 2   |     Next >>
 
 
เข้าสู่ระบบ
นายบุญมี โพธิ์สนาม
ผู้อำนวยการ รพ.เสลภูมิ
 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน)
 
Happinometer
 
 
  3 ?.?. 2558
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2558 : โรงพยาบาลเสลภูมิ 279 หมู่ 7 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร. 043-551322-4 , 043-533717-8